Ζητείται προσωπικό στον τομέα Δημ.Σχέσεις - Marketing - ΜΜΕ για τη θέση Account ManagerHRStrategy
Επωνυμία Εταιρείας: HRStrategy
Έδρα: Νερατζιωτισσης 75, Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 8


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 27/07/2017


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Ο πελάτης μας εταιρία παραγωγής τροφίμων επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με έναν/μία πωλητή εξαγωγών

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες, επιθυμητά απόφοιτοι ανωτάτης σχολής με άριστη γνώση Γαλλικής και Αγγλικής, θα πρέπει να έχουν 2ετή προϋπηρεσία πωλήσεων Β2Β.

Ο/Η κάτοχος της θέσης, με έδρα την Αθήνα, θα αναλάβει την τηλεφωνική όσο και γραπτή επικοινωνία με τους πελάτες του εξωτερικού προκειμένου να συμβάλλει στην καλύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών και των παραδόσεων προϊόντων, την επικοινωνία με τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τις τελωνειακές αρχές, την τήρηση στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης της οικονομικής πορείας των πωλήσεων, την επικοινωνία και ενημέρωση της διοίκησης μέσω γραπτών αναφορών και παρουσιάσεων.

Προσφέρονται μισθός και Bonus Βάσει απόδοσης ενώ η θέση προβλέπει την σταδιοδρόμηση και εργασιακή εξέλιξη σε έναν ισχυρό όμιλο εταιριών.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας