Ζητείται προσωπικό στον τομέα Αποθήκευση και Logistics για τη θέση Logistics ManagerHRStrategy
Επωνυμία Εταιρείας: HRStrategy
Έδρα: Νερατζιωτισσης 75, Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 8


  • Είδος Απασχόλησης: Μόνιμη

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 17/07/2017


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Ο πελάτης μας εισαγωγική εταιρία με κύκλο εργασιών 15 εκ. ετησίως επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα ένα στέλεχος Logistics

Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφερόμενος στον Supply Chain Manager θα συμβάλλει στη διεκπεραίωση των παραλαβών και αποστολών πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, θα συνεργάζεται με την αποθήκη, θα έχει επαφές συνεργασίας με εκτελωνιστές, προμηθευτές και στελέχη των πελατών της εταιρίας καθώς και με τα στελέχη των μεταφορικών εταιριών.

Οι υποψήφιοι επιθυμητά θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου με άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση ERP εξασκημένη στα προηγούμενά τους καθήκοντα καθώς και άριστη γνώση συστημάτων υπολογιστών γραφείου.

Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε τμήμα Logistics οργανωμένης εταιρίας ώστε να έχουν εξοικείωση πρωτίστως με τις διαδικασίες αποθήκευσης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων και εν συνεχεία με τις διαδικασίες διακίνησης.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας