Ζητείται προσωπικό στον τομέα Ανθρώπινοι Πόροι για τη θέση HR DirectorHRStrategy
Επωνυμία Εταιρείας: HRStrategy
Έδρα: Νερατζιωτισσης 75, Αδιάφορο, , ΕΛΛΑΔΑ
Followers: 14


  • Είδος Απασχόλησης: Πλήρες Ωράριο

    Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

    Λήγει: 16/02/2018


  • Κοινοποιήστε:

Περιγραφή Θέσης

Εμπορική εταιρία πελάτης μας με έδρα στα δυτικά προάστια της Αθήνας, θέλει να προσλάβει HR Director.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής,

προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στα πλαίσια του HR τουλάχιστον 5 ετών,

να διαθέτουν γνώσεις διαχείρισης εργασιακών θεμάτων στα πλαίσια μεγάλων και οργανωμένων εταιριών,

να έχουν εξοικειωθεί με τον χειρισμό  εργασιακών σχέσεων, εργατικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων,

να είναι γνώστες Αγγλικών,

να είναι γνώστες σχεδιασμού και εφαρμογής εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών που αφορούν στη διοίκηση του προσωπικού.

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε 


Αποστολή Βιογραφικού

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο MyCarriera, για να στείλετε το Βιογραφικό σας σε αυτή την Αγγελία.


Σχετικές Αγγελίες | Πρόσφατες Αγγελίες | Αγγελίες Χωρίς Προϋπηρεσία | Σχετικά Σεμινάρια

Δεξιότητες

Οι Πελάτες μας