Αναζήτηση ΕργασίαςΣύνθετη Αναζήτηση
ΠΕΡΙΠΟΥ 49 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Σχεδιαστής CAD

 • HRStrategy
 • Αττική (εκτός Αθήνας)
 • Πλήρες Ωράριο

Ο πελάτης μας,  βιομηχανία παραγωγής ψυκτικού επαγγελματικού εξοπλισμού και μαζικής εστίασης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα Σχεδιαστή Μηχανολογικού σχεδίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άντρες απόφοιτοι ανωτάτης σχολής Μηχανολόγων ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ψυκτικοί, θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό των τελικών προϊόντων ή των εξαρτημάτων του εξοπλισμού.  Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπ…

 • Σχεδιαστής CAD
 • 19/04/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Μηχανικός Αυτοκινήτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ,  …

 • Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • 16/04/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Σχεδιαστής CAD

 • HRStrategy
 • Αττική (εκτός Αθήνας)
 • Πλήρες Ωράριο

Ο πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής ψυκτικών κυκλωμάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού της Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν ή μία Σχεδιαστή Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες, θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα: Απόφοιτοι ανωτάτης σχολής Μηχανολόγων ή Σχεδιαστών, Να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε οργανωμένο σχεδιαστήριο βιομηχανικής κατά προτίμηση εταιρίας Να …

 • Σχεδιαστής CAD
 • 10/04/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Τεχνικός

H Megasoft επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ΤΕΧΝΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΠροφίλ Υποψηφίου: -Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη (hardware, software, δίκτυα)-Γνώσεις σχετικές με βάσεις δεδομένων (MS SQL Server) θα εκτιμηθούν-Εμπειρία στην υποστήριξη Εμπορικών εφαρμογών θα εκτιμηθεί-Δίπλωμα δικύκλου και αυτοκινήτου-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις-Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργα…

 • Τεχνικός
 • 03/04/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Μηχανικός Αυτοκινήτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ…

 • Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • 03/04/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Τεχνικός Ηλεκτρονικών

 • GCTECH
 • Αθήνα
 • Πλήρες Ωράριο

Ζητείται τεχνικός Η/Υ - Ηλεκτρονικός για 8ωρη αποσχόληση σε επιχείρηση στην περιοχή Γλυφάδας Αττικής.Προϋπηρεσία απαραίτητη σε αντίστοιχη θέση.Η πρόσληψη απαιτεί λόγω προγράμματος ΟΑΕΔ 3μηνες ταμείο ανεργίας  - ηλικία από 30 έως 49. …

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών
 • 27/03/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Μηχανικός Αυτοκινήτων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ…

 • Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • 19/03/2018

Ζητείται προσωπικό στον τομέα Μηχανικοί - Τεχνικοί για τη θέση Μηχανικός

Εταιρεία εισαγωγής / κατασκευής / ανάληψης εργολαβιών με πυράντοχα κουφώματα και υαλοπίνακες (www.mces.gr) ζητάει μηχανικό ΤΕI για τον σχεδιασμό κατασκευών, προμέτρηση σχεδίων, κοστολόγηση έργων, σύνταξη προσφορών, διαχείριση & επίβλεψη υπεργολαβιών. Απαιτούνται: κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών, πτυχίο, εμπειρία σε παρεμφερή συστήματα, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (AutoCAD/Excel/Word), άριστα Αγγ…

 • Μηχανικός
 • 23/02/2018

Οι Πελάτες μας