ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ

  • δημιουργήθηκε την 16:55:57 ώρα, στις 18/10/2016
  • δημοσιεύτηκε από ΤΣΑΚΙΡΗΣΤΣΑΚΙΡΗΣ

 ΣΤΕΛΕΧΗ 

Διεθνής όμιλος με έδρα στην Αθήνα, ζητά  5  απόφοιτες/τους οικονομικών σχολών, διοίκησης επιχειρήσεων και marketing,  για άμεση στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Τηλ. 210 6773990   υπόψη κυρίας Τσακίρη.

 

Οι Πελάτες μας